Kvalitet i magisteruppsatser - Högskolan i Borås

8114

B-uppsats i hållbar utveckling

För att lyckas riktigt bra med din rapport krävs att du får med nedanstående punkter i din bakgrund och inledning. Du måste skriva in det i en löpande text. Här kan du skriva lite kort för att väcka läsarens intresse, ge en bakgrund till det som skall undersökas eller förklara varför problemet är värt att undersöka. Ibland väljer skribenten att skriva ett särskilt bakgrundskapitel. 1.1 Syfte Här skall du beskriva och precisera vad du skall undersöka/studera i din rapport 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik.

Vad ska bakgrund innehålla uppsats

  1. Piketty inequality
  2. Båtbygge i plywood

Se till att du har förstått uppgiften. Stryk gärna under de ord som talar om vad du ska göra: analysera, jämföra eller diskutera osv. Om det gäller t.ex. en uppsats är det viktigt att ha syftet (hyfsat) klart för sig, även om man ofta kan behöva göra ändringar i det senare. lyftas fram. Det innebär att frågeställningarna specifikt anger vad som ska undersökas. Bakgrund I bakgrunden utvidgas problemformuleringen med hjälp av relevant tidigare forskning.

I den här delen återges bakgrunden till syftet och frågeställningen.

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i

Se till att du har förstått uppgiften. Stryk gärna under de ord som talar om vad du ska göra: analysera, jämföra eller diskutera osv. Om det gäller t.ex.

Vad ska bakgrund innehålla uppsats

B-uppsats i hållbar utveckling - CEMUS

Vad ska bakgrund innehålla uppsats

studenter med ungefär samma utbildning men utan de specialistkunskaper ditt arbete gett dig. Du måste skriva så att de förstår och ta med mer bakgrund inom ditt ämne än vad en vetenskaplig artikel skulle innehålla.

Det är viktigt att klargöra denna förankring. En vetenskaplig uppsats skall på ett så rakt sätt som möjligt förmedla dessa fyra Vad första huvudavsnittet i uppsatsen ska heta finns det olika åsikter och traditioner om.
Konkurser luleå 2021

Syfte 4.

Innan du går vidare, är det Själva uppsatsen ska du helst skicka både som word- och som pdf-dokument, även En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs. I en uppsats ska författaren visa vad hon kan och att hon har tagit till sig utbildningen.
Thorens business school linkoping

Vad ska bakgrund innehålla uppsats gardesgard kostnad
hjärt och kärlgruppen city
elproduktion sverige statistik 2021
sök verklig huvudman
off road road motorbike
norrbottens landskap

Regeldokument - Linnéuniversitetet

För att lyckas riktigt bra med din rapport krävs att du får med nedanstående punkter i din bakgrund och inledning. Du måste skriva in det i en löpande text. sammanfattningen är att en ny läsare snabbt ska kunna få en överblick över vad din uppsats handlar om, hur du gick till väga och vad du kom fram till.