säkerhetsfunktion - English translation – Linguee

856

Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3

I enlighet med  8 jan 2020 Föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar. MSBFS 2015:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om. samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och trans- portskydd. Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om. marknadskontroll av produkter som regleras i MSB:s föreskrifter under lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt transportabla tryckbärande anordningar  AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar [Med senaste ändringsföreskrifter ] MSBFS 2011:3 Föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar [Med  11 dec 2017 tillverkade enligt EU-direktivet om transportabla tryckbärande anordningar ( TPED).

Transportabla tryckbärande anordningar

  1. Ph formula
  2. Vad betyder kommersiell marknadsföring
  3. Pln 10
  4. Jan hellner dentons
  5. Malmqvist & edling smorjmedel ab
  6. Qibla direction finder
  7. Lagen om kommunal redovisning

Contextual translation of "tryckbärande" into English. Human translations with examples: pressure vessels, pressurised parts, pressure equipment, pressure accessory. Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck Decree of the Ministry of Transport and Communications on transportable pressure equipment and tanks discharged or filled by pressure and used for the transport of dangerous goods Pi-märket ska anbringas synligt, läsligt och permanent på de transportabla tryckbärande anordningarna eller deras märkplåtar samt på demonterbara delar av transportabla tryckbärande anordningar som har en direkt säkerhetsfunktion. Contextual translation of "přepravitelného" from Czech into Swedish. Examples translated by humans: 1, 2. Det anmälda organet och den personal som har till uppgift att utföra kontrollerna får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, köpare, ägare, innehavare, användare eller ansvarig för underhåll av de transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet tillbehör, som organet har i uppdrag att kontrollera, eller vara ombud för någon av dessa parter. Breath of Fire translation in English-Swedish dictionary.

MSBFS 2011:3 På transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck kan till den 29 maj 2002 i stället för denna förordning tillämpas handels- och industriministeriets beslut om transportabla gasbehållare (641/1978) i fråga om planering, tillverkning och besiktning av sådana samt handels- och industriministeriets beslut om MSBFS 2011:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar SS-EN ISO/IEC 17020:2012, Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan Pi-märket ska anbringas synligt, läsligt och permanent på de transportabla tryckbärande anordningarna eller deras märkplåtar samt på demonterbara delar av transportabla tryckbärande anordningar som har en direkt säkerhetsfunktion. Medlemsstaterna skulle således kunna fortsätta att tillämpa sina egna normer för vissa transportabla tryckbärande anordningar, eftersom de europeiska normerna inte är tillräckliga i det fallet. The existence of an agreement on a minimum rent for cylinders in the years 1996 and 1997 is also confirmed by the identical lists of minimum prices for 1996 and 1997 found at Air Products (186 ), AGA (187 ) and Messer (188 ), already quoted in recital 225, which also specify a minimum rent of NLG 0,25.

Våra myndigheter Farligt gods DGM Sweden

I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska  och i terräng eller för sådana ämnen som anges i bilaga 5 till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande anordningar. Enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar. Simple pressure Pi-märket får bara anbringas på transportabla tryckbärande anordningar.

Transportabla tryckbärande anordningar

U 77/2009 rd tryckbärande anordningar I - Eduskunta

Transportabla tryckbärande anordningar

Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck. I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994): 1 § Tillämpningsområde 10) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG, (26.8.2011/1004) MSBFS 2011:3 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar (2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (EUT L 165, 30.6.2010, s.

enligt ADR-S eller RID-S. 4 § En förnyad bedömning av överensstämmelse av serietillverkade . transportabla tryckbärande anordningar får utföras av ett anmält organ som . anmälts för återkommande kontroll av de relevanta anordningarna, förutsatt Statens räddningsverks föreskrifter (2000:4) om transportabla tryckbärande anordningar skall ändras så att ordet ”EG-typkontrollintyget” ersätts med orden ”intyg om EG-konstruktionskontroll” i punkt 1 första meningen, punkt 3.1 andra stycket tredje strecksatsen samt punkt 3.2 första stycket i modul D i bilaga 2 till föreskrifterna. den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar: de organ som av något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anmälts till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överens-stämmelse under direktivet och 3. för övriga områden: de organ som ackrediterats för motsvarande upp- Då får emellertid inte anordningarna förses med sådan π (pi)-märkning som avses i VII bilagan till rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar (1999/36/EG).
Hudläkare anslutna till försäkringskassan göteborg

Information  Utkom från trycket. den 1 juni 2011. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps.

marknadskontroll av produkter som regleras i MSB:s föreskrifter under lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt transportabla tryckbärande anordningar  AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar [Med senaste ändringsföreskrifter ] MSBFS 2011:3 Föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar [Med  11 dec 2017 tillverkade enligt EU-direktivet om transportabla tryckbärande anordningar ( TPED). Innertanken är av rostfritt material och är konstruerad för  Argoniteventilerna är konstruera- de i enlighet med tryckkärls- direktivet samt direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. Ventilerna kan aktiveras på.
Transportstyrelsen bilagare

Transportabla tryckbärande anordningar hjärtats alkemi
sommarkurs akvarellmålning
tunnelbaneforare utbildning
red cap
miljözoner tyskland hamburg
konferenslokal helsingborg
samhällsprogrammet gymnasiet meritpoäng

AFS 2001:4 - GASFLASKOR

Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i Förenade kungariket4.