Den reflekterande friluftsläraren

4317

Allmän didaktik och ämnesdidaktik - Nordisk Tidskrift för

De grundläggande didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?” är förstås alltid aktuella Reflektion Reflektionsnivåer Teknisk reflektion t ex effektivitet och verkan som hjälpmedel kan ha i arbetet med att nå uppsatta mål Praktisk reflektion t ex klargöra antaganden och förutsättningar Kritisk reflektion t ex etik- och moralfrågor Reflektion Reflektion och situation: “reflektion är ett medel genom vilket en praktiker Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp. Nivå 1: Beskriv dina erfarenheter från grupparbeten, ge gärna några olika exempel. Beskriv till exempel vad som gick bra respektive mindre bra i grupparbetet. Beskriv också samspel, feedback, hur du bidrog, och vad du lärde dig av att jobba med andra. Som lärare hanterar vi ständigt de didaktiska huvudfrågorna om undervisningens hur, vad och varför. Min slutsats är att en didaktisk modell är ett bra stöd för planering och analys av såväl form (hur) som innehåll (vad), samt att SNI-undervisning är ett bra sätt att iscensätta läroplanens dubbla uppdrag kring centralt innehåll och demokrati.

Vad är didaktiska reflektioner

  1. Myten om vad den könsneutrala skatterätten kan göra för jämställdheten,
  2. Bromma stal

Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras och utvecklas​? Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs Den i kurserna efterhand alltmer fördjupade didaktiska reflektionen görs med  2013-‐09-‐02. 1.

Reflektion Vetskap om alternativ Generell fråga Prövad och generaliserbar kunskap 2.

didaktik Förskollärarstudenten

2007 — Hur? Varför? □ Allmändidaktik och ämnesdidaktik.

Vad är didaktiska reflektioner

Coachen som utbildare och pedagog - Centrum för

Vad är didaktiska reflektioner

Vi vill förstå hur deras arbete skapas och etableras. Som lärare måste du vara medveten om alla dina val. Valen du väljer att göra påverkar varje elevs motivation och förståelse inför något nytt.

Vad? Hur? LITTERATURDIDAKTIK FRÅN GyMNASIUM TILL FöRSKOLA.
Ansvarig utgivare

Ger sådana teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras och utvecklas​? Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för lärares arbete.

vad? hur?
Universitet sverige storlek

Vad är didaktiska reflektioner badplatser stockholm skärgård
health economics journal
nordicwellness halmstad
personnummer norge format
tillfalligt arbete 2021

Hur tänkte du nu? Digitala verktyg och kollegiala - NTNU

För att barnen ska tycka att aktiviteterna är roliga och intressanta ska förskolläraren ta reda på vad barnen har för tidigare erfarenheter och vad de intresserar sig för. Målet är att barnen ska tycka att det är roligt att vara på förskolan. När kontroversiella frågor diskuteras i klassrummet kan didaktiska strategier som självreflektion och kontextualisering hjälpa eleverna att förstå och respektera andra perspektiv än det egna. Skolform eller verksamhet: Grundskoleutbildning, Gymnasieutbildning, Vuxenutbildning Eleven är den mest centrala faktorn i triangeln eftersom det är för elevens skull den existerar.