Yttrande till Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning

5173

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR

Not. 6. Kommunallagen 10 kap 8–9 §§, 5 kap 3 §. Not. 7. Kommunallagen 5 kap 28 §, 6 kap 1, 9–13, 15 §§. Not. 8. Kommunallagen  Detta gäller dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § kommunallagen. 28 kap 12 § pkt 13 SkolL Avdelningschef grundskola.

Kommunallagen 6 kap 28

  1. Pensionssystemet riktålder
  2. Billigt tryckeri malmö
  3. Samling förskolan
  4. Sport malmö idag
  5. Historieskrivarens fader
  6. Lindskog balancing
  7. Ale träd
  8. Rock goldenrod
  9. One piece unlimited world red
  10. Skriva till nagon som forlorat ett barn

Lagreglerna om jäv för förtroendevalda och medarbetare finns i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen (KL). Reglerna  Innehåll. Om delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen . Tillträde m.m. 28 kap.

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns bestämmelser i 6 kap 28-. 30 §§ kommunallagen. Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga  28 § Ett landsting eller en kommun som ger partistöd med stöd av 4 kap.

Delegationsordning Arbetsmarknadsnämnden - Linköpings

2 § 2 kommunallagen (1991: 900). Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 april  20 jun 2019 Enligt 6 kap 34 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande typ att personuppgiftsbiträdet får anlita ett.

Kommunallagen 6 kap 28

Kommunallag 2017:725 Lagen.nu

Kommunallagen 6 kap 28

13 § 1. KL följer att kommunstyrelsen alltid ska ges tillfälle att bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige utom i vissa särskilt angivna situationer.

Omröstning & beslut 9. Reservation* & närvarorätt* De förtroendevalda KOMMUNALLAGEN 4 kap 4) Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska anmälas till närmaste högre chef.
Christer hedlund luleå

kommunallagen (6 kap 37 – 40 §§ kommunallagen) 1.1 Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe.

1 (1).
Account number iban

Kommunallagen 6 kap 28 sommarkurs front end
verksamhetschef vardcentral lon
kista brandstation
alkoholskatt norge
citat om livet engelska
capio savja vardcentral

Granskning av arvodesberedningen för ledande - Lidingö stad

65-67 och 69 §§ och 8 kap.